TQM campaign
 

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย แบบประหยัดกับ TQM

 
ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย แบบประหยัด + โจรกรรม กับ TQM รับประกันโดย บริษัทกรุงเทพ ประกันภัย BKI ประกันที่สามารถซื้อได้ทั้งบ้านและคอนโด คุ้มครองได้ทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน รวมถึงการถูกขโมยงัดแงะ โดยเฉพาะ ในช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้าน ทุนประกันสูงสุด 300,000 บาท เบี้ยเริ่มต้นเพียง 700 บาท และ ยังคุ้มครองถึงไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือ แม้กระทั่ง น้ำท่วม คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้คุณได้เที่ยวได้อย่างสุขใจ
 

ความคุ้มครอง

ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด ( Micro Insurance) + โจรกรรม
ทุนประกัน
1. ความคุ้มครองความเสียหายเฉพาะสิงปลูกสร้างทีใช้เป็นทีอยู่อาศัยทีเกิดจาก 3 ภัย ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด  
2.ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยนําท่วม ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ  
3. และหากความเสียหายจากภัย ข้อ 1 และข้อ 2 ทําให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จําเป็นต้องหาทีพักอาศัยัวคราวก็จะได้ค่าเช่าทีอยู่อาศัยชัวคราวไม่เกินวันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วัน (หรือไม่เกิน 9,000 บาท)  
สิงปลูกสร้างทีเป็นคอนกรีต (บ้านตึก) 300,000
สิงปลูกสร้างทีเป็นบ้านครึงตึกครึงไม้ 150,000
สิงปลูกสร้างทีเป็นบ้านไม้ 100,000
สิงปลูกสร้างทีเป็นห้องแถวไม้ 50,000
เพิ่ม ความคุ้มครอง โจรกรรม ทีปรากฎร่องรอยงัดแงะ (จร.2)50,000
เบียประกันภัยรวมภาษีอากร (รายปี)700

{{ errors.first('name') }}
{{ errors.first('surname') }}
{{ errors.first('tel') }}
{{ errors.first('email') }}